"Eu sint calea, adevarul si viata".
"veti cunoaste adevarul,si adevarul va va face slobozi."
"Cuvintul Tau este adevarul."
"Fiecare dintre voi sa spuna aproapelui sau adevarul."
"Duhul este adevarul."
"Stati gata dar, avind mijlocul incins cu adevarul."
potrivit adevarului care este in ISUS, ati fost invatati.

Click here !

"Si Cuvintul S-a facut trup, si a locuit printre noi , plin de har si de adevar."
"Mintuitorul nostru, care voieste ca toti sa fie mintuiti si sa vina la cunostinta adevarului."
"Si voi, dupa ce ati auzit cuvintul adevarului , ati crezut in El, si ati fost pecetluiti cu Duhul Sfint."
"Temelia cuvintului Tau este adevarul."
"Tu ceri ca adevarul sa fie in adincul inimii."