PREDESTINAREA


Romani 8:28

Dumnezeu în planul sau de mîntuire nu a lăsat evenimentele din această lume la ordinea întîmplării. El supraveghează si intervine cu autoritatea Sa de Creator.De aceea Biblia ne vorbeste de predestinare.Cuvîntul in greceste însemnează " ales mai dinainte ". Adică , este vorba de o decizie dumnezeiască înaintea existentei . O persoană încă nu a fost creată cînd Dumnezeu a decis deja ceva cu privire la ea. Timpul oricum nu este in ecuatie. La Dumnezeu nu exită timp. Deci nu există " înainte ", sau " după " . El poate să decidă pe orice latură a timpului nostru , în trecut, în prezent, în viitor. Dacă a hotărit ceva " mai dinainte ", însemnează că a hotărît pentru viitor, un viitor al creaturii , dar nu si al Creatorului. Noi, oamenii de pe pămînt, creaturile Sale, sîntem limitati de spatiu si timp. Dar nu numai fizic. Ci si spiritual.Chiar si gîndirea noastră este limitată de spatiu si timp. Cum Dumnezeu nu are limite de spatiu si timp, El, prin Duhul Sfînt vrea să ne informeze că este în total control al timpului si spatiului.

Omul nu poate pricepe functionalitatea interventiei Lui Dumnezeu , Cel nelimitat de timp si spatiu în viata omului, limitat de timp si spatiu. Totusi, Duhul Sfînt a venit cu solutia predestinării. Pavel vorbeste de predestinare fratilor din Roma :" Căci pe aceia , care i-a cunoscut mai dinainte, i-a si hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintîi născut dintre mai multi frati."(Romani 8:29) Să zicem că un prieten îti propune să mergi într-o excursie împreună cu el. El vine cu o bicicletă , iar tu te duci cu o motocicletă. Prietenul tău pleacă mult mai devreme spre destinatie. Viteza lui de călătorie este limitată de bicicletă. Tu pleci spre aceeasi destinatie mult mai tîrziu. Iti ajungi prietenul din urmă, îl întreci si ajungi cu mult înaintea lui la destinatie. Ajuns la destinatie, pînă prietenul tău ajunge în sfîrsit si el acolo, tu pregătesti , să zicem , cina. Bineînteles , cum ai stiut dinainte ca o să ajungi înaintea prietenului tău , înainte de plecare ai decis ce trebuie să aduci cu tine pentru cină. In felul acesta lucrează Dumnezeu pentru creatura Sa. Dumnezeu poate trece din trecut, în prezent si în viitor cu o " viteză " mai mare decît propria noastră trecere prin timp si spatiu. De aceea El pregăteste, decide si actionează ca o Fiintă divină . Cum tu ai pregătit toate cele pentru cină să iei cu tine stiind că vei ajunge înaintea prietenului tău, tot asa Dumnezeu pregăteste " mai dinainte " toate lucrurile , pentru că stie că va ajunge înaintea noastră la destinatie.

In versetul amintit mai înainte, Dumnezeu ne-a cunoscut înainte de a ajunge la destinatie, si ca atare ne-a hotărît mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său. Procesul nu merge numai într-o singură directie, ci si invers. Dumnezeu decide în viitor pentru trecut si poate decide în trecut pentru viitor. Să fim asemenea Chipului Fiului Său este o decizie a Lui Dumnezeu din trecut pentru viitor, iar Fiul să fie cel dintîi născut dintre mai multi frati , este o decizie din viitor pentru trecut. Noi, cei credinciosi vom fii după hotărîrea dumnezeiască , iar Fiul a fost după aceeasi hotărîre. Noi vom fii după hotărîre, iar Fiul a fost înaintea hotărîrii , dar ce contează, că la Dumnezeu înainte sau după este doar o trecere prin timpul nostru. Biblia ne învată că Dumnezeu se "plimbă" prin existenta timpului creaturii sale , cînd înainte, cînd înapoi, cind totodată cu creatura Sa. Cît ne priveste pe noi , avem aceeasi viteză constantă de la nastere pînă la moarte. Si aceleasi directie si sens , unul singur, fără întoarcere.

Pavel continuă în epistola Sa către Romani, să ne explice cum Dumnezeu decide în autoritatea Sa de-alungul firului timpului , înainte, la, sau după punctul existentei noastre. El scrie: " Si pe aceia pe care i-a hotărît mai dinainte, i-a si chemat, si pe aceia pe cari i-a chemat, i-a si socotit neprihăniti, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniti, i-a si proslăvit." (Romani 8:30) Dumnezeu a decis înainte de existenta noastră , să fim chemati, să fim socotiti neprihăniti, să fim proslăviti. Chemarea, neprihănirea si proslăvirea vor avea loc " după " , adică în viitorul nostru. Unde sîntem noi atunci ?. Existenta noastră parcurge drumul dintre ele. Aceasta este predestinarea Lui Dumnezeu pentru cei credinciosi. Predestinarea este decizia Lui Dumnezeu făcută " înainte ",adică în trecut, asupra evenimentelor care vor avea loc " după", adică " în viitor", cu privire la fiinta umană care îsi parcurge existenta între ele.

Ce mare sigurantă ne dă Dumnezeu!. Să ne petrecem existenta noastră aici pe pămînt între hotărîrea Lui neschimbată si împlinirea acelei hotărîri.

De exemplu: Pavel scrie Efesenilor că Dumnezeu " ne-a rînduit mai dinainte (predestinati ) să fim înfiati prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, (Efeseni 1:5).Unde este existenta crestinului aici ?. Credinciosul îsi trăieste propria lui existentă , prin credintă , între hotărîrea de a fi înfiati si înfierea propriu-zisă pe care Dumnezeu a promis-o. Intre hotărîrea si împlinirea asigurată de suveranitea Lui Dumnezeu. Acolo este siguranta existentei crestinului.

Biblia nu se opreste aici. Pavel continuă: " In El am fost făcuti si mostenitori, fiind rînduiti mai dinainte, după hotărîrea Aceluia , care face toate după sfatul voiei Sale." (Efeseni 1: 11) Expresia" sfatul voiei Sale " este hotărîrea Lui Dumnezeu. Expresia " făcuti " este împlinirea acelei hotărîri. Intre ele am fost noi ieri, sîntem noi azi si vom fi noi mîine. Cît de minunat Dumnezeu ne asigură mîntuirea prin predestinare. Bineînteles , poate fi si cazul, ca prietenul tău, în drum spre destinatie, să se abată din drum, înainte sau după ce tu ai trecut de el. Tot asa si noi, putem să ne abatem din drumul credintei. Predestinarea Lui Dumnezeu ne dă această libertate. Poti să iei cina fără prietenul tău, care abătut din drum nu va mai ajunge niciodată la destinatie.Si aceasta chiar dacă tu ai pregătit cina si pentru el. Tot asa, la sărbătoarea nuntii Mielului, vor fi multe scaune goale, predestinate pentru fii oamenilor abătuti din drum, care nu au mai ajuns la destinatie.

Home