YAHWEH
EXODUL  3:13-14

Oamenii folosesc cuvîntul Dumnezeu ori de cite ori este vorba despre o divinitate. Crestinii pot folosi cuvîntul Dumnezeu pentru Dumnezeul lor, musulmanii folosesc cuvîntul Dumnezeu pentru divinitatea lor, hindusii la fel. Asa că fiecare are Dumnezeul lui, dar care are acelasi nume de Dumnezeu. Totusi , care este adevăratul Dumnezeu?. Sfînta scriptură confirmă că în Vechiul Testament s-a folosit cuvîntul Dumnezeu ,El, sau Elohim, ca un nume general , dar care reprezenta Dumnezeul evreilor. Dar si celelalte popoare foloseau cuvîntul , El, Dumnezeu. De exemplu, canaanitii aveau Dumnezeul lor reprezentat printr-un vitel de aur , si care se numea Vitelul-El, adică vitelul Dumnezeu. "El" era în antichitate un cuvînt general al lui Dumnezeu, al oricărui dumnezeu , fără vre-o deosebire. Cînd poporul tot astepta pe Moise să coboare de pe munte, iar acesta nu-si făcea aparitia, atunci au construit un vitel de aur si s-au închinat lui, ca unui dumnezeu. Diferenta era că în loc să se închine lui EL-ohim (Elohim), s-au închinat vitelului El. La fel împăratul Ieroboam si-a ales ca dumnezei , viteii de aur, după obiceiurile canaanitilor.

Odată cu începutul lucrării lui Moise, biblia foloseste un al cuvînt , propriu, pentru Dumnezeu. Cuvîntul este "Eu sînt Celce sînt". Rădăcina cuvintelor este aceeasi cu a numelui YAHWEH. Pentru prima dată acest nume a fost pronuntat de Dumnezeu, la întîlnirea cu Moise în fata rugului aprins:" Moise a zis lui Dumnezeu : Iată , cînd mă voi duce la copii lui Israel , si le voi spune :"Dumnezeul părintilor vostri m-a trimes la voi", si mă vor întreba:" Care este Numele Lui?, ce le voi răspunde?". Dumnezeu a zis lui Moise:"Eu sînt Cel ce sînt". Si a adăugat :"Vei răspunde copiilor lui Israel astfel:"Cel ce se numeste " Eu sînt", m-a trimes la voi". (Exodul 3:13-14).

Cine este atunci adevăratul Dumnezeu. Un vitel de aur?.Nu!. Un profet trecător, în carne si oase ca noi?. Nu!. O izvodire a mintii omenesti ?. Nu. Adevăratul Dumnezeu este fiinta cerească si vesnică care I-a vorbit lui Moise în rugul aprins care nu se stingea. Si acest Dumnezeu adevărat nu este un oarecare "El", ci este Yahweh, Dumnezeul vesnic , creatorul tuturor lucrurilor.

In timpul lucrării Sale pe pămînt , Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos I-a uimit pe evreii din acea vreme, si mai ales pe preotii de la Templu , prin faptul că s-a identificat cu acest Yahweh, ca si cum El ar fi Yahweh coborît pe pămînt.

Cuvîntul Yahweh era considerat un cuvînt sfînt si de aceea evreii nu îl pronuntau. Ei au înlocuit în legea lor acest nume cu numele simplu de Domnul. Isus Hristos l-a folosit în multe ocazii, identificîndu-se cu adevăratul Dumnezeu, Yahweh. El a afirmat:" Eu sînt pîinea vietii", "Eu sînt usa", Eu sînt calea, ", " Eu sînt apa vietii", " Eu sînt păstorul cel bun". Acel " Eu sînt " are aceeasi rădăcină cu numele propriu al Dumnezeului Adevărat Yahweh.

Cînd ucenicii L-au văzut pe Isus umblînd pe s-au speriat , crezînd că este o nălucă. Dar Isus I-a îmbărbătat :"Indrăzniti, Eu sînt ; nu v-ă temeti.!". Si cuvîntul Yahweh pronuntat de Isus l-a determinat pe Petru să umble pe ape mergînd către Isus. A îndrăznit să se arunce în valurile mari ale mării pentru că Cel ce l-a chemat era adevăratul Dumnezeu.

Isus Hristos era căutat de ostasii trimisi de marele preot Să-L prindă. Cînd ostasii s-au apropiat de El, i-a întrebat:" Pe cine căutati ?". Ei I-au răspuns că pe Isus din Nazaret. Isus le-a zis:" Eu sînt ". Si biblia scrie:" Cînd le-a zis Isus :"Eu sînt", ei s-au dat înapoi , si au căzut jos la pămînt ". De ce ?. Pentru că nimeni nu poate sta în picioare înaintea adevăratului Dumnezeu Yahweh.

După învierea Sa, Isus Hristos s-a arătat ucenicilor. Dar ei credeau că văd un duh. Atunci Isus se prezintă cu numele adevărat :" Uitati-vă la mîinile si picioarele Mele, Eu sînt ; ..". Cel înviat din morti este Yahweh Cel adevărat , care prin învierea Sa în trup ne-a adus mintuirea.

Home