ZEITA ARTEMIS
Faptele Apostolilor 19:21-41

Biblia contine o relatare neobisnuită.(Faptele Apostolilor 19:21-41) Este vorba de o răscoală provocată ca din senin în marea cetate Efes. Răscoala nu a avut un motiv politic sau economic. Totul părea că merge perfect la Efes. Era pace si prosperitate. Si mai era zeita Diana, sau Artemis cu templele ei. Oamenii se duceau să se închine acestei zeite. Templele ei erau peste tot. O întreagă armată de supusi erau angajati în serviciul ei. Comercializarea chipului ei făcut din aur sau argint, sau chiar din lemn era în floare. Religia Dianei domnea peste întreg poporul din Efes. Ea era considerată " Marea Artemis a Efesenilor". Era pe scurt mîndria acestui oras înfloritor. Si nu numai în Efes , dar chiar în întreaga Asie Mică.Oamenii aveau respect si supunere fată de acest dumnezeu al prosperitătii. Da, era un dumnezeu al bunăstării, al plăcerilor, al bunului trai. Era un produs al unui popor prosper, fără grijuri, într-o continuă dezvoltare. Diana corespondea cu cerintele poporului si cu tote dorintele lui. Chiar si guvernantii Efesului proslăveau pe Diana.Templele ei erau puternic păzite, iar aceia care încercau să jefuiască templele ei erau pedepsiti cu moartea. Cetatea Efes era considerată păzitoarea templului ei si a chipului ei "căzut din cer".Era vorba de un adevărat patriotism fată de zeita Diana. Se putea face război din pricina ei. Era simbolul prosperitătii cetătii Efesului. Nimeni nu îndrăznea să o atace. Cum am compara-o pe zeita Diana în zilele noastre?. Las răspunsul acesta în seama cititorilor. Un lucru este clar , fiecare popor, fiecare mare oras în zilele noastre, are o Diana proprie, cu care se identifică.

Cei care erau în slujba Dianei erau cu adevărat prosperi. Asa erau argintarii. Ei construiau templele zeitei, si argintăriile necesare.Era o activitate în plin succes si care aducea mare venit. Cu alte cuvinte , Zeita Diana a devenit "motivul" unui business de milioane.

Totul părea că merge perfect în succesul zeitei ,pînă cînd apostolul Pavel a început să predice pe Isus Hristos în cetatea Efesului.Si parcă aceasta nu ar fi fost băgată în seamă dacă oamenii l-ar fi ignorat pe apostol. Dar oamenii au început să creadă în Calea Domnului predicată de Pavel, să creadă în adevăratul Dumnezeu , care este viu în vecii vecilor.S-a ajuns pînă acolo că cei ce credeau în Isus Hristos făceau concurentă celor ce încă credeau în Diana.Si aceasta a fost de-ajuns să se producă o mare nemultumire în cetate. Cum adică "Calea", conceptul acesta nou despre un Isus Hristos să strîngă adepti ai Dianei? Ce îndrăzneală!.

Ceea ce a aprins focul răscoalei a fost afirmatia lui Pavel că dumnezeii făcuti de mîini omenesti nu sînt dumnezei. Nu stim precis ce suport biblic a folosit Pavel în argumentele sale , dar biblia contine argumente de necontestat cu privire la dumnezeire. Dumnezeu este unic, este vesnic , este viu, este o persoană. El nu apartine acestui univers, El este creatorul universului în care trăim.

Proorocul Ieremia spune poporului Israel următoarele:" Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu si un împărat vecinic. Pămîntul tremură de mînia Lui, si neamurile nu pot să sufere urgia Lui. " Asa să le vorbiti:"Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pămîntul, vor pieri de pe pămînt , si de sub ceruri.Dar El a făcut pămîntul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin întelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui."

Adică, Dumnezeu este Acela care este Creator, si nu creatură.

Proorocul Isaia ne lămureste cu alte cuvinte în felul următor:" Ceice fac idoli, toti sînt desertăciuni, cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta; n-au vedere, nici pricepere, tocmai ca să ramînă de rusine.Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol si să nu fi tras niciun folos din el?." Cu alte cuvinte , dacă nu este vorba de Dumnezeul Creatorul, toti ceilati numiti dumnezei nu sînt decît "motive" personale de cîstig. Religia ca un instrument de cîstig. Cum poate o creatură să devină dumnezeul celui ce a creat-o? . In acest sens argumentul psalmistului nu poate fi contrazis:" Dumnezeul nostru este în cer El face tot ce vrea.Idolii lor sînt argint si aur, făcuti de mîini omenesti. Au gură dar nu vorbesc, au ochi, dar n-aud, au nas , dar nu miroase, au mîini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot nici un sunet din gîtlejul lor.Ca ei sînt cei ce-I fac, toti cei ce se încred în ei."

Religia adevărată este o închinare la un Dumnezeu adevărat, care este o fiintă vie, creatoare, infinită si perfectă. Dumnezeii creati de oameni sînt doar un produs al imaginatiei. In lumea modernă în care trăim astăzi există de asemenea zei si zeite la care oamenii se închină. Si asemenea vremurilor trecute, astăzi oamenii le crează chipurile, imaginile zeilor în aur, argint ,lemn , un business de milioane. Zeita Artemis este prezentă si astăzi în vitrinile vînzătorilor. Dar întotdeauna va fi un Pavel care v-a descoperi oamenilor pe adevăratul Dumnezeu.

Home